Wetenschap en stafrecht : een kritische kijk tijdens de jaarvergadering van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht

In oktober 2018 hield de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht haar jaarvergadering. Het belichte thema dit jaar was het forensisch bewijs in strafzaken. Na een boeiende uiteenzetting hierover door de preadviseurs, gaf onze jonge medewerkster, Julie Petersen, als referent een kritische kijk op dit actuele onderwerp.
Julie trok de problematiek ruimer open en vroeg zich in het bijzonder af of de huidige verwetenschappelijking in het strafrecht ook effectief leidt tot meer objectiviteit en rechtszekerheid. Hoewel het antwoord op deze vraag op het eerste gezicht logisch oogt, toonde Julie aan dat niets is wat het lijkt in de ingewikkelde relatie tussen recht en wetenschap. Immers, elke wetenschappelijke bevinding is per hypothese slechts voorlopig “waar” en behoeft dan ook bij een strafprocedure steeds een kritische interpretatie door de rechter. De strafrechter is immers op zoek naar de gerechtelijke waarheid. En het is inherent aan die zoektocht, dat hij daarbij het laatste woord heeft; zelfs mocht de wetenschap er anders over denken. Een strafrechtelijk oordeel is nu eenmaal een normatieve uitspraak die niet altijd gereduceerd kan worden tot een empirische feitelijkheid. Daarmee gaf Julie het hoogstaande academische gezelschap stof tot verdere reflectie.

Deel dit bericht

Terug naar overzicht