Wie het Corona-gebod op sluiting blijft negeren zal verschijnen voor de strafrechter.

In ons nieuwsbericht van gisteren gaven wij een overzicht van de gevolgen indien handelszaken het Corona-gebod op sluiting een eerste maal negeren.
Ter herinnering: de overtreder zal voor een eerste overtreding een voorstel krijgen om 750 Euro te betalen, eventueel verhoogd met de onwettig gegenereerde omzet. Dit ‘voorstel’ is minder vrijblijvend dan het lijkt, want als de handelaar dit niet aanvaardt, zal het openbaar ministerie wellicht overgaan tot dagvaarding voor de strafrechter.

De recente richtlijnen uitgevaardigd door het College van Procureurs-Generaal (nr. 06/2020) verduidelijken dat ‘recidivisten’, nl. diegenen die het gebod op sluiting zelfs na een eerste vaststelling blijven negeren, in ieder geval zullen worden gedagvaard voor de strafrechter. De mogelijke straffen die men dan riskeert zijn in principe hoger zoals reeds uiteengezet in het nieuwsbericht van vorige week.
Ter herinnering: een natuurlijke persoon riskeert 8 dagen tot 3 maanden gevangenisstraf en/of een geldboete tussen 208 en 4.000 Euro en een rechtspersoon riskeert een geldboete tussen 4.000 en 48.000 Euro. Bovendien riskeren niet-essentiële ‘recidiverende’ ondernemingen te worden gesloten. Uiteraard loert ook hier (nog meer) het risico om de hoek van de verbeurdverklaring van de illegaal gegenereerde omzet.

Tot slot is het nog interessant om mee te geven dat bedrijven en personen niet alleen rekening moeten houden met de recente ‘Corona-bepalingen’ maar ook met bestaande bepalingen.
Zo geven de voornoemde richtlijnen voorbeelden van gedragingen die strafbaar zijn op basis van ons Strafwetboek, zoals zij die wetens en willens valselijk in het openbaar verkondigen dat zij drager zijn van het virus of spuwen op mensen of winkelwaren.
Ook de wetgeving in verband met welzijn op het werk van werknemers is een belangrijk voorbeeld van bestaande bepalingen die perfect toepasbaar zijn. Werkgevers die het welzijn van hun werknemers niet respecteren kunnen vervolgd worden op basis van het Sociaal Strafwetboek.

© Ruben Van Herpe

Deel dit bericht

Terug naar overzicht