JOHAN TIMMERMANS TEVREDEN OVER DE UITSPRAAK VAN DE BRUSSELSE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG

Mijn cliënt, de heer Johan Timmermans heeft vandaag kennis genomen van het vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Dit vonnis vernietigt de beslissing van het BAS dat hem had veroordeeld voor feiten van beweerde matchfixing. Deze feiten zijn door mijn cliënt steeds ten stelligste betwist. Daarnaast heeft Johan Timmermans ook altijd benadrukt dat hij noch voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB, noch voor het BAS een eerlijk proces had gekregen waarin rekening werd gehouden met zijn rechten van verdediging. Dat Johan Timmermans geen eerlijk proces heeft gekregen wordt nu vandaag bevestigd door de rechtbank die o.a. gewag maakt van vooringenomenheid, eenzijdigheid gevoerd onderzoek, tussenkomsten zonder wettelijke basis, omkering van de bewijslast, enz … met als enig doel het vrijwaren van de sportieve kalender.

De heer Timmermans reageert dan ook tevreden en opgelucht over deze uitspraak en kijkt de toekomst sereen en met vertrouwen tegemoet.

© Patrick Waeterinckx

Deel dit bericht

Terug naar overzicht