Julie Petersen focust op digitalisering en strafrecht tijdens de 46ste editie van de Cyclus Willy Delva: “Is ons strafrecht aangepast aan online vormen van ‘hate speech’?”.

Anno 2021 is de gedigitaliseerde Belgische samenleving zonder meer een feit. Deze vaststelling brengt logischerwijze verschillende maatschappelijke uitdagingen met zich mee, niet het minst in het domein van het strafrecht dat zich bevindt op het spanningsveld tussen de klassieke ‘fysieke’ misdrijfvormen en de nieuwe ‘online’ misdrijven.

Julie Petersen focuste tijdens de 46ste editie (2019-2020) van de Postuniversitaire Cyclus Willy Delva op dit spanningsveld. Aan de hand van enkele uitingsmisdrijven die ressorteren onder de categorie ‘hate speech’, gaat ze na in hoeverre het Belgisch materieel strafrecht is aangepast aan de modernste vormen van het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting.

De bijdrage van Julie werd gepubliceerd samen met de andere voordrachten rond ‘digitalisering en recht’ in het kader van de Cyclus in een verslagboek (https://shop.wolterskluwer.be/nl_be/XLVIe-PUC-Willy-Delva-sBPGAP211/) en is tevens te vinden in de Jura bibliotheek.

Deel dit bericht

Terug naar overzicht