Image

WAARBIJ KUNNEN WE U HELPEN?

Waeterinckx Advocaten Ondernemingsstrafrecht helpen ondernemingen, overheden en hun leidinggevenden hun strafrechtelijke risico’s, in het bijzonder hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid, te begrijpen, te beheersen en, wanneer het misgaat, de crisis te managen en hen bij te staan bij geschillen. Strafrecht is immers prominent aanwezig als bedrijfsrisico.
Contacteer ons
 
De actualiteit brengt voortdurend de gevaren onder de aandacht die leidinggevenden lopen indien zij of leden van hun organisatie de voorschriften van een bepaalde wetgeving met voeten treden.
Dit omnipresent zijn van het strafrecht in het bedrijfsleven heeft vele ‘vaders’ zoals: de complexiteit van de onderneming en haar soms zeer uiteenlopende activiteiten, de complexiteit en dikwijls ook de zeer slechte kwaliteit van de regelgeving, overpenalisering, de loutere onachtzaamheid die dikwijls volstaat om schuldig te zijn in de betekenis van de strafwet, een streng vervolgingsbeleid, de moderne technologie die fraude op afstand mogelijk maakt en meer anonimiteit biedt aan de daders, enz. …
Ons rechtssysteem bedient zich zowel van het penale als het civiele recht om ‘fouten’ in het rechtsverkeer te corrigeren door sanctionering, herstel en/of vergoeding. Dit betekent dat onrechtmatig handelen voor ondernemingen, overheden en hun leidinggevenden een risico op aansprakelijkheid inhoudt, zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk vlak.
Contacteer ons
 
Onze advocaten benaderen deze problematiek vanuit de leefwereld van uw organisatie
 
Image

De voorbeelden van ‘fouten’ die aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheidsvorderingen via strafrechtelijke en/of civielrechtelijk weg zijn legio: fraude, fouten bij bestuursbeslissingen (zoals investeringen, besparingen, vergunningen, fiscale optimalisatie, …), medische fouten, arbeidsongevallen, verboden of grensoverschrijdende emissies, fouten bij aannemingswerken, verkeersongevallen, enz.

En toch komt voor de bedrijfsleiders de strafrechtelijke vervolging meestal als een grote verrassing; zelfs in fraudecontext. Dit zal zeker het geval zijn wanneer de strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan voortvloeien uit wetsovertredingen die door een leidinggevende werden begaan zonder dat die zich daadwerkelijk bewust was van die inbreuk, laat staan de bedoeling had ze te plegen. Of nog, wanneer hij of zij de strafrechtelijke gevolgen op zich moet nemen voor handelingen die materieel door anderen werden verricht.

Onze advocaten benaderen deze problematiek vanuit de leefwereld van uw organisatie, nl. als een te beheersen risico dat zijn grondslag vindt in één of ander niet normconform handelen. Dergelijk niet normconform handelen kan vooreerst aanleiding geven tot ernstige gevolgen op menselijk vlak, bv. overlijden, ziekte, verwondingen, arrestatie, straffen, …

Maar ook op het niveau van het functioneren van de organisatie zijn de gevolgen en problemen niet zelden dermate ernstig dat zij kunnen leiden tot een tijdelijke of definitieve discontinuïteit van uw organisatie, bv. middelen verslindend crisismanagement, verlies van vergunningen, wantrouwen bij share- en/of stakeholders, hoge boetes, niet recupereerbare en/of verzekerbare schade, enz. …

Het beheersen van dit aansprakelijkheidsrisico vereist dan ook duidelijk meer expertise dan de loutere klassieke juridische bijstand bij een geschil.

Contacteer ons
 
Waeterinckx Advocaten Ondernemingsstrafrecht reiken u grondige expertise en ‘op-maat’-oplossingen aan op drie niveau’s

Wij wensen u in eerste instantie bij te staan bij het vermijden van strafrechtelijke risico’s. Preventie via adviesverlening en legal risk management vormen een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.

Uiteraard staan wij u waar nodig ook curatief bij, dit gaande van een volledige juridische begeleiding bij crisismanagement na strafrechtelijke incidenten, tot het volledig behandelen van geschillen voor alle hoven en rechtbanken, inclusief het Hof van Cassatie wat betreft strafzaken.

Last but not least, begeleiden wij u ook in de keuze van de juiste verzekeringspolissen. Hoewel verzekeringen niet voor alles een antwoord bieden, vormen zij een onmisbare schakel in een probate behandeling van het aansprakelijkheidsrisico van uw organisatie.