onze expertise

Het ondernemings-strafrecht

Het ondernemingsstrafrecht is een onderdeel van het courante bedrijfsleven, zowel in de private als de publieke sector. Strafrecht is prominent aanwezig als bedrijfsrisico. De strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan vanuit een dubbele invalshoek in het gedrang komen, enerzijds de fraude (bedrieglijk handelen), en anderzijds de onachtzaamheid (gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid).
Contacteer ons
Image
Ons team helpt ondernemingen en hun leidinggevenden hun strafrechtelijke risico’s te beheersen en staat hen bij wanneer ze betrokken raken in een strafrechtelijk geschil, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Steeds weer toont de actualiteit de gevaren die leidinggevenden lopen indien zij of leden van hun organisatie de voorschriften van een bepaalde wetgeving niet naleven.

Niettemin komt een effectieve strafrechtelijke vervolging voor sommige bedrijfsleiders toch nog als een grote verrassing. Die vaststelling geldt vooral wanneer de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voortvloeit uit wetsovertredingen die door een leidinggevende werden begaan zonder dat deze zich daadwerkelijk bewust was van die inbreuk, laat staan de bedoeling had ze te plegen. Of nog, wanneer hij of zij de strafrechtelijke gevolgen op zich moet nemen voor handelingen – daden of nalatigheden – die materieel door medewerkers werden gesteld.

Bedrijven, organisaties en hun leidinggevenden zijn bovendien ook dikwijls slachtoffer van misdrijven, in het bijzonder fraudes allerhande offline en online. In die gevallen is het niet enkel van belang de geleden schade te beperken en te herstellen, maar vooral te vermijden dat dergelijke incidenten zich in de toekomst herhalen.

Dit alles vereist een benadering met kennis van zaken, waarbij de noden en zorgen van het bedrijf of de organisatie worden in rekening genomen zodat het bedrijf zich kan blijven concentreren op zijn kerntaken.

Contacteer ons
Image

Your concern is our priority