Waeterinckx Advocaten zijn experten in ondernemings-strafrecht

Wij helpen ondernemingen, organisaties en hun leidinggevenden hun strafrechterlijke verantwoordelijkheid te begrijpen en te beheersen. Als het misgaat, helpen wij de crisis te managen en begeleiden wij hen bij geschillen.

Immers, besturen en handelen zijn niet alleen interessante en uitdagende activiteiten, zij houden onvermijdelijk ook strafrechtelijke risico’s in.

Contacteer ons

Image

Your concern is our priority

onze expertise

Ondernemings-strafrecht

Het ondernemingsstrafrecht is zonder meer een risico in het alledaags bedrijfs- en verenigingsleven. Niet alleen fraude maar ook loutere onachtzaamheid kunnen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een organisatie en/of haar leidinggevenden in het gedrang brengen.

Daarnaast kunnen organisaties ook het slachtoffer worden van strafbare feiten, dikwijls met belangrijke financiële gevolgen. Wij staan voor u klaar om uw strafrechtelijke risico’s preventief en curatief te managen.

Lees meer
Image
Image
Zowel preventief (advies­verlening),
als curatief (begeleiding in geval van procedure)
staat ons team voor u klaar
Lees meer
 
de 3 kernelementen van ons bestaan

Kennis, dienstverlening & passie

Als team zijn we ervan overtuigd dat de combinatie van brede en diepgaande kennis, excellente dienstverlening en passie voor het recht en voor uw problematiek, het verschil maken. Deze 3 elementen drijven ons dan ook in alles wat we doen.
Lees meer
 
Image
Image
 

Nieuwsberichten

Geen onderdeel van een categorie

“Non bis in idem”, louter de heterogeniteit van de constitutieve bestanddelen van twee strafrechtelijke kwalificaties verantwoordt niet als dusdanig het bestaan van twee onderscheiden strafrechtelijke feiten. Het Hof van Cassatie verduidelijkt in zijn arrest van 6 januari 2021.

28 januari 2021

Op 6 januari 2021 velde de Franstalige 2de kamer van het Hof van Cassatie een interessant arrest i.v.m. het non-bis-in-idem-beginsel, dat in onze rechtsorde een algemeen rechtsbeginsel is. Dit websitebericht ...

lees meer