kennis, dienstverlening, passie

drie kernelementen van ons bestaan

kennis
Wij beschikken over een hoogstaande en gespecialiseerde kennis van alle facetten van het ondernemingsstrafrecht, in het bijzonder van het strafrechtelijk aansprakelijkheidsrecht. Dit doen wij via onze dossierbehandeling, academische- en vormingsactiviteiten, wetenschappelijke bijdragen en opleidingen. Waar nodig werken we samen met experts in andere juridische en niet-juridische domeinen.
dienstverlening
Wij vertalen complexiteit naar eerlijke en praktisch bruikbare adviezen en aanbevelingen. In geval van een procedure kan u rekenen op een krachtdadige en pragmatische bijstand.
passie
Wij zijn niet alleen gepassioneerd door het recht. Wij zijn nieuwsgierig naar de context, het product of de dienstverlening van onze cliënten.
Contacteer ons
Image
Het beheersen van een aansprakelijkheidsrisico vereist meer expertise dan de loutere klassieke juridische bijstand bij een geschil.
diepgang, eerlijke risicoanalyse, mensentaal

wij streven er constant naar ons
door drie kenmerken te onderscheiden

diepgang
Wij zijn al specialisten in de materie en verdiepen niet alleen onze kennis van het recht, we verdiepen ons ook in uw situatie, context, producten en dienstverlening.
eerlijke risicoanalyse
Dankzij onze doorgedreven kennis geven wij u een eerlijk toekomstperspectief. We zijn recht voor de raap.
mensentaal
Wij vertalen complexiteit in mensentaal. Zo kunnen onze cliënten beslissingen nemen op basis van informatie die zij begrijpen.
Contacteer ons

Your concern is our priority

Image