Nieuwsberichten

Met onze nieuwsberichten proberen wij u wegwijs te maken in de snel veranderende wereld van de wetgeving en rechtspraak, door in mensentaal uit te leggen wat een impact kan hebben op het functioneren van u en/of uw bedrijf.
People

Welkom Raphaël!

16 september 2022

Begin september is Raphaël Bonte gestart bij Waeterinckx Advocaten Ondernemingsstrafrecht. Raphaël studeerde aan de VUB en behaalde er in 2022 met grote onderscheiding zijn masterdiploma strafrecht. Raphaël is perfect tweetalig ...

lees meer

Business

Eerste Hulp Bij Huiszoeking (EHBH)

9 augustus 2022

Een paar vuistregels als jij of jouw bedrijf het voorwerp uitmaakt van een onaangekondigde huiszoeking met bevel Van geheime verkenning naar openlijke huiszoeking Elk strafonderzoek is in principe geheim waardoor ...

lees meer

People

Advocaat in witwasspagaat

20 juni 2022

Ruben Van Herpe gaf vandaag aan de balie van Gent een AWW uiteenzetting. De toelichting behandelde de positie van de advocaat in de repressieve en preventieve witwaswetgeving, benaderd vanuit een ...

lees meer

Business

“Non bis in idem”, louter de heterogeniteit van de constitutieve bestanddelen van twee strafrechtelijke kwalificaties verantwoordt niet als dusdanig het bestaan van twee onderscheiden strafrechtelijke feiten. Het Hof van Cassatie verduidelijkt in zijn arrest van 6 januari 2021.

28 januari 2021

Op 6 januari 2021 velde de Franstalige 2de kamer van het Hof van Cassatie een interessant arrest i.v.m. het non-bis-in-idem-beginsel, dat in onze rechtsorde een algemeen rechtsbeginsel is. Dit websitebericht ...

lees meer

Business

(Corona)nood breekt wet

2 april 2020

Omwille van de huidige Covid-19-crisis moet de regering ook voor justitie allerhande maatregelen nemen ter indijking van het risico op besmetting en verspreiding van het virus. Zo worden in een ...

lees meer

Business

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Moet de regeling i.v.m. de lasthebber ad hoc onder artikel 2bis V.T.Sv. ‘op de schop’ omwille van de afschaffing van de decumulregel onder oud artikel 5, lid 2 Sw.

21 oktober 2019

Anno 2019 kan de rechtspersoon al exact twintig jaar strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden. De invoering van deze strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen verliep echter niet zonder slag of stoot. Het oude ...

lees meer

Business

Eerherstel voor de Taalwet?

11 oktober 2019

In een eerdere bijdrage (23 januari 2019, "Taalgebruik : vaarwel of tot weerziens aan de sanctie van absolute nietigheid in (burgerlijke) rechtszaken?") werd reeds uitgelegd hoe de wet op het ...

lees meer

People

Julie Petersen wint APR-prijs 2018

22 mei 2019

Onze jongste medewerkster Julie Petersen, tevens doctoranda strafrecht aan de Universiteit Antwerpen, won de jaarlijkse APR-prijs met haar Meesterproef 'Naar nieuwe verbale uitingsmisdrijven in de strijd tegen terreur?'. Deze Meesterproef ...

lees meer