Nieuwsberichten

Met onze nieuwsberichten proberen wij u wegwijs te maken in de snel veranderende wereld van de wetgeving en rechtspraak, door in mensentaal uit te leggen wat een impact kan hebben op het functioneren van u en/of uw bedrijf.
Business

“Non bis in idem”, louter de heterogeniteit van de constitutieve bestanddelen van twee strafrechtelijke kwalificaties verantwoordt niet als dusdanig het bestaan van twee onderscheiden strafrechtelijke feiten. Het Hof van Cassatie verduidelijkt in zijn arrest van 6 januari 2021.

28 januari 2021

Op 6 januari 2021 velde de Franstalige 2de kamer van het Hof van Cassatie een interessant arrest i.v.m. het non-bis-in-idem-beginsel, dat in onze rechtsorde een algemeen rechtsbeginsel is. Dit websitebericht ...

lees meer

Business

(Corona)nood breekt wet

2 april 2020

Omwille van de huidige Covid-19-crisis moet de regering ook voor justitie allerhande maatregelen nemen ter indijking van het risico op besmetting en verspreiding van het virus. Zo worden in een ...

lees meer

Business

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Moet de regeling i.v.m. de lasthebber ad hoc onder artikel 2bis V.T.Sv. ‘op de schop’ omwille van de afschaffing van de decumulregel onder oud artikel 5, lid 2 Sw.

21 oktober 2019

Anno 2019 kan de rechtspersoon al exact twintig jaar strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden. De invoering van deze strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen verliep echter niet zonder slag of stoot. Het oude ...

lees meer

Business

Eerherstel voor de Taalwet?

11 oktober 2019

In een eerdere bijdrage (23 januari 2019, "Taalgebruik : vaarwel of tot weerziens aan de sanctie van absolute nietigheid in (burgerlijke) rechtszaken?") werd reeds uitgelegd hoe de wet op het ...

lees meer

People

Julie Petersen wint APR-prijs 2018

22 mei 2019

Onze jongste medewerkster Julie Petersen, tevens doctoranda strafrecht aan de Universiteit Antwerpen, won de jaarlijkse APR-prijs met haar Meesterproef 'Naar nieuwe verbale uitingsmisdrijven in de strijd tegen terreur?'. Deze Meesterproef ...

lees meer