Waeterinckx Advocaten : een no-nonsense en gepassioneerd team...

Ons team investeert voortdurend in kennis en expertise, en vertaalt complexiteit in heldere en bruikbare adviezen. In geval van procedure kan u rekenen op een krachtdadige en pragmatische bijstand. Uw zorg is immers onze prioriteit.
Ons team
Onze partners

PATRICK
WAETERINCKX

Advocaat
Image

Patrick Waeterinckx is gespecialiseerd in het straf- en strafprocesrecht met een bijzondere focus op het ondernemingsstrafrecht. Hij heeft een zeer ruime praktische, academische en multidisciplinaire expertise i.v.m. de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en hun leidinggevenden.

Ruben
van herpe

Advocaat
Image
Ruben Van Herpe legt zich toe op het straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder alle facetten van het ondernemingsstrafrecht met een bijzondere interesse voor witwaszaken en fiscale strafzaken (incl. douane & accijnzen).

Joost
huysmans

Advocaat
Image
Joost Huysmans legt zich toe op het straf- en strafprocesrecht, in het bijzondere alle facetten van het ondernemingsstrafrecht en de cassatieprocedure in strafzaken. Hij heeft een bijzondere expertise i.v.m. de Belgische strafprocedure, het straf(proces)recht van de Europese Unie en het recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM).

Julie
Petersen

Advocaat
Image
Julie Petersen specialiseert zich in het straf- en het strafprocesrecht, meer specifiek in alle facetten van het ondernemingsstrafrecht met een bijzondere interesse voor cybercriminaliteit.

Raphaël
Bonte

Advocaat
Image
Raphaël studeerde aan de VUB en behaalde er in 2022 met grote onderscheiding zijn masterdiploma strafrecht. Raphaël is perfect tweetalig Frans-Nederlands.

Martine
Veyssière

Administration Officer
Image
Martine Veyssière heeft een uitgebreide ervaring in Human Resources en Communicatie. Zij bekleedde verschillende leidinggevende functies in de energie- en petroleumsector.

Evi
Van Gestel

Office Manager
Image

Evi Van Gestel heeft een brede ervaring in beheer, organisatie en office management in de hotelwereld en advocatuur

Image
in samenwerking met

VAN EEGHEM ONDERNEMINGSADVOCATEN

Van Eeghem Ondernemingsadvocaten is een toonaangevend kantoor in het ondernemingsrecht en is niet enkel actief in de Gentse regio maar ook daarbuiten.  Hun expertise sluit aan op de onze, zodat we een completere dienstverlening kunnen aanbieden en elkaars expertise kunnen versterken door een doorgedreven kennisdeling in onze respectievelijke werkdomeinen.

Onze partners